Anders Invest

Villa Anderstein, Andersteinweg 2, 

3953 BA Maarsbergen, 085 4019312, info@andersinvest.nl

Volg ons op

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© Copyright 2018 & Privacy Statement

INDUSTRIE FONDS

Het Anders Invest Evergreen Fund heeft inmiddels een fondsvolume van ruim € 75 miljoen (inclusief co-investeringen). Dit fonds richt zich op Nederlandse productie bedrijven en heeft een oneindige looptijd en is daarmee gericht op de lange termijn. Circa 150 ondernemers hebben een deel van hun vermogen toevertrouwd aan dit fonds. Het fondsmanagement heeft een substantieel deel van hun eigen vermogen in het fonds geïnvesteerd.  Het fonds groeit in een jaarlijkse cyclus door aanvullende investeringen van bestaande - en nieuwe investeerders. In de komende cycli zal het totale fondsvolume (inclusief co-investeringen) naar verwachting toenemen tot circa € 125 miljoen. 

BETROKKEN

RendemenT & RISICO

De partners van Anders Invest hebben een achtergrond in de industrie. Ze hebben zelf bedrijven geleid van het type waarin Anders Invest investeert en bewezen veel waarde te kunnen toevoegen. We weten wat er speelt bij de ondernemingen en de markten waarin zij opereren. We betrekken investeerders in Anders Invest bij de deelnemingen om zo de potentie van alle kennis en netwerken te realiseren.

Anders Invest beoogt een gespreid portfolio van kwalitatief hoogwaardige en snelgroeiende bedrijven. We kiezen voor gezonde en groeiende bedrijven waar door onze betrokkenheid nog meer waarde te realiseren is. We verwachten een goed rendement en een beheersbaar risico. Door de rechtsvorm van een coöperatie is de deelnemingsvrijstelling gegarandeerd, ook voor belangen onder de 5%.