Anders Invest

Villa Anderstein, Andersteinweg 2, 

3953 BA Maarsbergen, 085 4019312, info@andersinvest.nl

Volg ons op

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© Copyright 2018 & Privacy Statement

WERKWIJZE

FOCUS

Aanpak

WAARDEN

Industrie/techniek-IT/handel

> 10 mio EUR omzet

> 25 medewerkers

Lange termijn 

Actief en betrokken

Relatiegericht

Wederkerig

Lange termijn gericht

Transparant

Samenwerkend

INVESTERINGSFOCUS

Branche

Het team van Anders Invest voelt zich thuis bij technische ondernemingen. Binnen een productie- of ontwikkel-omgeving, eventueel in combinatie met service en handel weten we door uitgebreide ervaring snel waar de uitdagingen zitten. We zijn bewezen succesvol in het vormgeven van groei binnen uiteenlopende (internationale) ondernemingen.

Type ondernemer

Wij zijn betrokken aandeelhouders en denken op lange termijn. Wij werken vanuit onze waarden en vinden het belangrijk hier ook met de ondernemer over in gesprek te blijven. Graag werken we samen met bevlogen ondernemers die samen met ons willen werken aan waardengerichte groei. Daarom doen we ook niet mee aan veiling-achtige biedingssituaties.

Omvang

We richten ons op ondernemingen met meer dan 25 medewerkers en/of een omzet van meer dan € 10 miljoen. We verstrekken risico dragend kapitaal van € 1 miljoen tot circa € 50 miljoen (inclusief co-investeringsvolume) aan bedrijven met een ondernemingswaarde tot circa € 250 miljoen (zowel meerderheids- en minderheidsbelangen). Dat betekent dat onze focus - afhankelijk van de waardering- past bij bedrijven met een EBITDA niveau van maximaal € 30 miljoen. Start-ups en 'early stage' investeringen passen niet bij onze focus en expertise.

 

AANPAK

RELATIE

Het begint met een kennismakingsgesprek, bij voorkeur op locatie van de onderneming. Als er een klik ontstaat en er wederzijds vertrouwen is, begint het proces. We verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. Voor ons is belangrijk hoe u werkt en met wie u werkt. We zullen lang op elkaar betrokken zijn, dus het fundament moet goed zijn.

BELANG

We verstrekken risicodragend kapitaal - van € 1 miljoen tot € 50 miljoen - en streven hierbij naar de verwerving van aandelen (minderheid of meerderheid). We investeren met eigen middelen en met geld dat door derden aan ons is toevertrouwd. Daarbij hebben we een lange investeringshorizon van ten minste 10 jaar.

VOORSTEL

Na verdieping in uw onderneming komen we snel tot een investeringsvoorstel.  Anders Invest is als sparring partner met hetzelfde belang als de ondernemer zeer gedreven om het bedrijf naar een volgend niveau te ontwikkelen. Uiteraard opent ons uitgebreide netwerk een aantal extra deuren.

Invloed vs macht

We zijn op zoek naar invloed en niet naar macht. Door kennis van zaken en betrokkenheid krijgen we invloed op de bedrijfsvoering. Onze samenwerkingscontracten stellen we op met een laag juridisch profiel. We beperken ons tot hoofdzaken en we willen geen geld verdienen met juridische slimmigheidjes. 

 

ONZE WAARDEN

Wederkerig

Wederkerigheid is dat je een ander behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. Respect voor wederzijdse belangen is daarbij het uitgangspunt. We sluiten geen eenzijdige overeenkomsten waarbij slechts één partij zijn winst maximaliseert. Geen dikke contracten en juridische slimmigheidjes. Wij gaan altijd voor win-win situaties.

 

ONZE AANPAK

lange termijn gericht

Duurzaamheid is een trend, maar je werkelijk duurzaam gedragen is een uitdaging. Het betekent onder meer dat we de spanning tussen (korte termijn) financiële resultaten, ontwikkeling van medewerkers en verantwoordelijkheid voor milieu serieus nemen. Pas dan ontstaat duurzame waarde-creatie, ook voor aandeelhouders. We willen onze deals kunnen verantwoorden aan toekomstige generaties.

Transparant

Transparant zijn begint met rekenschap en verantwoording afleggen. We stellen ons daarbij kwetsbaar op. Geen verborgen agenda hanteren, maar juist direct en open zijn. Dat betekent dat we ook fouten toegeven als we die maken. Transparantie bevordert langdurige relaties. 

SAMENwerkend

Succesvolle organisaties kenmerken zich door flexibiliteit en innovatie. Dit bereik je alleen samen. Dit betekent dat iedereen betrokken moet worden, er sprake moet zijn van gerichte en ruime communicatie waarbij tegenspraak een bron van inspiratie is. Zo bouw je aan vertrouwen en betrokkenheid.