Anders Invest

Villa Anderstein, Andersteinweg 2, 

3953 BA Maarsbergen, 085 4019312, info@andersinvest.nl

Volg ons op

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© Copyright 2018 & Privacy Statement

VASTGOED FONDS

Binnen Anders Invest houdt een separaat team zich bezig met investeren in vastgoed. Het Vaster Invest Fonds beoogt binnen enkele jaren een fondsvolume te bereiken van circa € 50 tot € 100 miljoen. Het fonds heeft geen looptijdeinde en is daarmee gericht op de lange termijn. Net als bij het Anders Invest industriefonds zullen tientallen investeerders een deel van hun vermogen toevertrouwen aan dit fonds. Deelname is mogelijk vanaf € 100.000,=. Het fondsmanagement en nauw bij de oprichting betrokken personen investeren samen reeds ca. 15% van het beoogde volume van € 10 mio en maken daarmee hun commitment duidelijk. Het fonds zal jaarlijks worden verhoogd door aanvullende investeringen van bestaande - en nieuwe investeerders.

BETROKKEN

Het team van Vaster Invest heeft een achtergrond in de vastgoed sector. Het team weet wat er speelt en is in staat om een uitgebreid relevant netwerk te onderhouden en te verstevigen. Wij betrekken investeerders in Vaster Invest bij beoogde vastgoedprojecten om zo de potentie van alle kennis en netwerken te realiseren. Nieuwe investeringen worden alleen gedaan vanuit nieuw geld, met andere woorden een nieuw mandaat van de investeerder. Dus bij verkoop van een object of een deel van de portefeuille wordt de opbrengst aan investeerders uitgekeerd (superdividend).

RendemenT & RISICO

Vaster Invest beoogt een gespreid portfolio van kwalitatief goede woonobjecten. We kiezen voor objecten waar een hoge huurderstevredenheid mogelijk is. Door onze betrokkenheid en deskundigheid willen we de huurwaarde en courantheid verhogen. We verwachten een goed rendement, bestaand uit dividend en waardestijging, tegen een beheersbaar risico. De huuropbrengsten worden 2x per jaar na aftrek van kosten, aflossing en belasting uitgekeerd aan de investeerder. Dat levert al een rendement van 2,5 á 3,5% per jaar op. De waardeontwikkeling ontstaat o.a. door aflossing op de bankfinanciering en huurindexatie. Bij gelijkblijvende marktomstandigheden kan het naar 7 á 8,5% gaan, maar omstandigheden blijven niet gelijk. Marktprijzen kunnen omhoog gaan, maar de markt zal ook weer door dalen gaan. Met een flexibel aan- en verkoopbeleid wil Vaster Invest hiervan profiteren. En verkoop van een (groot) deel van de portefeuille met een premie hoort tot de mogelijkheden. Door de rechtsvorm van een coöperatie is bij deelname vanuit een BV de deelnemingsvrijstelling gegarandeerd, ook voor belangen onder de 5%. De risico’s zijn beheersbaar door focus op een segment met weinig leegstandsrisico’s, courante objecten en realistische financiering.